Search form

Luku 22:60

60‑Ye kɛ Piɛlɩɩ nyɩbɛyu a ‑gbɛ ye po, ɔ nɔ: «Nyɩbɛyu o, ‑tɩ ‑gbo ‑nɩɩ ꞊tu, 'nɩ yrii ꞊le 'mʋ lɛ.» Ɔ nɩ 'le 'pʋprɛ 'kwli 'mʋ, ‑ye hapɛ da ‑nyrɛ nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index