Search form

Luku 23:53

53Sosɛfʋ a ‑gbɛ 'ɔ mu, 'ɔ ꞊tɩɔ 'o ‑Yusu a ‑plahʋɩn tu 'yie 'mʋ, 'ɔ 'hɩnhɩʋɔn ‑jisɛ lɛ, 'plɩɩ 'ɔ gbɔ 'le ‑tɛgbi ꞊nʋ, ɔ dio 'o ‑ha. ‑Tɛgbi a ‑gbɛ, 'hɩɔ gblaka nɩ 'o, 'ɔ hren 'klɔ, 'ɔ 'we ꞊nɔ dʋgba ye. 'Hɩɔ gblaka a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, 'ke ʋ 'bluu la 'le 'dɛɛ, (ti ꞊de a ti 'yri la, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ‑wlukayu ye). 'Dɛɛ a ‑gbɛ wlɔn, ʋ 'de ‑hlɩn 'le 'kʋkʋku a pue. Nɛ‑ kɔ wlɔn, 'ke ɔ po 'le ‑Yusu a ‑plahʋɩn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index