Search form

Luku 23:55

55Nyrʋgbapʋ ꞊nʋ, ‑ʋʋ o ‑Yusu ‑wɔn kʋɛ, ‑ʋ ‑hɔn o 'le Galileblʋgba 'mʋ, nʋ‑ mu 'le 'dɛɛ ye, ʋ kɔ Sosɛfʋ 'hɛɛn, nyrʋgbapʋ a ‑gbɛ 'ʋ tɛ 'le wlɔn lɛ, 'ʋ 'ye, ‑tɛ ʋ nu 'le ‑Yusu a 'dɛɛ a wlɔnpupue.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index