Search form

Luku 24:11

11Kɛɛ ‑ye ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ nye ‑wɔn lɛ ‑hie 'lu, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, nyrʋgbapʋ a ‑gbɛ, ʋ na ꞊nʋ ‑wɔn yrɛ, ɩ 'de 'lukɔtu kɔ, 'ʋ 'diu ‑tɛɛ pue.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index