Search form

Luku 24:28

28‑Tɛ ʋʋ 'le Emausɩdɩɔ 'mʋ mu nyre, ‑ɔ kɔ 'mʋ ʋʋ 'le mu, ‑ye ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑Yusuu ‑hʋa bɔ gba 'hru 'lu ‑wɔn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index