Search form

Luku 24:49

49'Na Bu Nyɩsʋa pui la 'le ꞊le, ‑ɛ mɔ, ɔ di 'a mʋ ‑nyi 'a ‑Hihiu. 'Na ‑gbɛ, 'mɔ di 'a mʋ ‑Hihiu a ‑gbɛ ye ya. Kɛɛ ‑ye a ‑mɛ ‑ye, kɛ ba nɩ nɔ 'dɩɔ ‑gbo 'mʋ gbo, ‑Hihiu a ‑gbɛ, ʋ 'mʋ 'le yrayrɩ 'mʋ ‑hɔn, ʋ 'mʋ 'o 'a mʋ ke 'mʋ bi, ʋ 'mʋ 'a mʋ 'klɩ ‑nyi.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index