Search form

Luku 3:9

9Ʋ ‑wɛ ‑wɔn, 'ke bʋ nu 'dugbi, bʋ hra 'ɛ nɩ tugbɛ ꞊de, ‑ɛ 'nɩnɩ tʋ 'kui, ʋ 'mue 'tɔ po. Ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, Nyɩsʋa ‑wɛ ‑wɔn, 'ke bɔ poo nahuin ꞊nʋ ‑bati lɛ, ‑ʋ 'nɩnɩ ꞊tuo 'o.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index