Search form

Luku 4:13

13‑Tɛ 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka ‑wɔ 'klɛɛ ‑Yusu a 'mʋlɛ꞊tɩtɔ ‑wɔn, 'ke 'le 'pɩ a gblegblei 'kwli 'mʋ, ‑ye ɔ ‑hɩɔ lɛ mɛ, 'ɔ mu 'o ti 'mʋ lɛ ‑pre wɔn, ‑ɩ kɔ 'yri ɔ dio 'o lele 'mʋ lɛ ꞊tɔ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index