Search form

Luku 5:3

3'Blagbei ‑a gbɛ, nɩ‑ kɔ 'yɛɛ ‑ye wlɔn ‑Yusu 'ya 'le, nahuin a ‑huhuo‑tɩ. 'Blagbe a ‑gbɛ, Simɔ, nɔ‑ kʋɛ, ‑Yusu 'ɔ 'bɔtɩɔ lɛ, 'ke bɔ 'yɩya 'le 'nie ke gbo dɛ gbi. ‑Tɛ ʋ 'yɩya 'le 'nie ke gbo, ‑ye ɔ nɩ gbo, 'ɔ ‑tʋa nahuin a ‑gbɛ Nyɩsʋa a ‑tɩ a tɔɔlɛ gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index