Search form

Luku 6:1

‑Yusu, nɔ‑ kɔ 'klɩ, 'ke bɔ le nahuon dɛ, ɔ ‑wɛ 'le bɔ nu, 'ke 'le ‑wuwle‑nyrɔwɔ 'kwli 'mʋ

(Matie 12.1-8; Makɩ 2.23-28)

1‑Wuwle‑nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn 'ʋ mu lɛ na wɔn. Bʋʋ 'klɛɛ mu, ‑ye ʋʋ ꞊tɩɔ 'bɛ 'dɩdɔ‑tɔplɩ ꞊de a ‑ci, ‑ɩ 'we ꞊nɔ ꞊gbla ye. Nɔ‑ kɔ 'hlɛ gbi 'a ‑naagbopʋʋ 'cɛ, 'ʋ nyi kwa 'mʋ gbo hunka, 'ʋ nyi di.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index