Search form

Luku 7:15

15Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye gblotayu a ‑gbɛ, ɔ ꞊wlɛɛ 'yii, 'ɔ 'ba ye 'mʋ, 'ɔ nɩ gbo, 'ɔ ‑tʋa 'pʋprɛ gbo. ‑Ye ‑Yusu 'ba 'a dabʋ 'mʋ nɩ, 'ɔ ꞊tuo 'le 'a 'dii kwa 'mʋ gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index