Search form

Luku 7:20

20‑Tɛ ʋ nyre 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ, ‑ye ʋ nɔ: «Saan Batisɩ lee ‑a mʋ nɩ, kɛ nɔ ‑mʋ ‑wɔn, ‑ɛ die nu, ‑a 'mʋ ‑mʋ wlɔn ꞊gba, 'bɩa ꞊nɩ 'ya Waanyɔ ꞊nʋ 'mʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la ‑a mʋ ye ya, ‑hee', ꞊ba 'kɩɛ die Waanyɔ a ‑gbɛ ‑pre?»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index