Search form

Luku 7:36

‑Tɛ ‑Yusu mu la 'le Falisi꞊tumu a nahuon, ‑ɔ mɔ Simɔ a ‑tɛ

36Ɛ kɔ la Falisi꞊tumu a nahuon ꞊de. 'A 'dʋ mɔ la Simɔ. Nɔ‑ da ‑Yusu dɛ di wɔn. ‑Tɛ ʋ nɩ 'klɛɛ 'le kayu gbo, ‑ye ʋ nɩ gbo, 'ʋ ‑tʋa dɛ a didie gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index