Search form

Luku 8:10

10‑Ye ɔ nɔ: «'A mʋ ‑gbo, ‑ʋ mɔ 'na ‑naagbopʋ, Nyɩsʋa nye 'nɩ nu, 'aa Nyɩsʋa a ‑tɩ 'mʋ lɛ yrii, ‑tɛ ɔɔ nu, 'ɔ kɔɔ nahuin win ke. Nyɩsʋa a ‑tɩ a ‑gbɛ, ɩ ‑hli nahuin ke 'yi. Nahuin ‑gbo, ‑ʋ 'nɩnɩ naa 'mʋ ‑wɔn, ʋ ‑mɛ ‑ye, 'ke ʋ nyi 'le ‑talʋdʋɩɩ ‑do 'kwli 'mʋ 'wɔɔn. Ɩ ‑do a ‑gbɛ, nɩ‑ ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ:

Ʋ nyi 'nɩ 'ye ‑tɛɛ,

kɛɛ, ʋ 'nɩ yrii ꞊le lɛ,

'ʋ nyi ‑wɛ 'wɔn ‑tɛɛ,

kɛɛ, ʋ 'nɩ yrii ꞊le 'mʋ lɛ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index