Search form

Luku 8:2

2ʋ kɔ nyrʋgbapʋ ꞊de 'hɛɛn, nʋ‑ nyo ‑wɔn naa. Nyrʋgbapʋ a ‑gbɛ, nʋ‑ kɔ ke 'mʋ ɔ bla la 'o 'kuo ‑hʋɩn lɛ, kɔ, 'ɔ ‑wɔ la 'waa 'kʋɛi. Nyrʋgbapʋ a ‑gbɛ, 'waa 'dʋɩ, nɩ‑ ‑gbo: Mari, ʋʋ Madala 'mʋ a Mari daa; nɔ‑ kɔ ke 'mʋ ‑Yusu bla la 'o 'kuo ‑hʋɩɩn 'nɩpata lɛ;

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index