Search form

Luku 8:49

49Win nɩ 'le ꞊nɔ wlɔn, nahuon ꞊de 'ɔ ‑hɔn 'le nyɩgblaka Sayilu a ‑tɛ 'mʋ, ɔ nɔ: «Sayilu, ‑na 'yu nyrɔyu gbi ‑nɩ wɛn, ɔ 'kʋ nɩ. 'A ‑tɩ, ‑ha Tɔɔnyɔ ‑Yusu mɛ lɛ, ꞊betɩ ‑n dio 'ku 'mʋ ‑ha.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index