Search form

Luku 9:12

12‑Tɛ 'tɔɔ ‑wɔn, ‑ye ‑naagbopʋʋ ‑pu ꞊tu 'o 'hɔn ꞊nʋ, ʋ 'yɩya 'o ‑Yusu 'mʋ gbo 'hʋɩn, ʋ nɔ: «Le nahuin ‑gbo, 'ke bʋ mu 'le 'dɩɛ kɔ ‑gligbɩ 'hɛɛn klɛ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'le gbopɛɛlɛ kɔ dididɛ 'hɛɛn lɛ ꞊mɔ, ‑ɛ nue, ‑tɛgbi ‑gbo, ‑a nɩ nɔ, 'dʋ bii nɔ ye.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index