Search form

Luku 9:33

33‑Tɛ Moise kɔ Eli 'hɛɛn, ʋʋ 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ mu ‑hɔn, ‑ye Piɛlɩ le ‑Yusu nɩ, ɔ nɔ: «Tɔɔnyɔ, ɛ nu ‑tɛɛ, 'ke ‑ba nɩ nɔ ‑tɛgbi ‑gbo gbo. ‑Ba po blɛɛ ta, ‑n nɛ blɔ, Moise a nɔnɔ, kɔ Eli a nɔnɔ.» ‑Tɩ bɔ di ꞊tu, ɔ 'di yi. Nɛ‑ nue, 'ɔɔ lɛ 'pʋprɛ nu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index