Search form

Luku 9:34

34Piɛlɩ nɩ 'le 'pʋprɛ kwa 'mʋ, ‑jrugba 'ɔ 'hrɩɩ 'o, 'ɔ ‑hli ‑Yusu kɔ Moise kɔ Eli 'hɛɛn. ‑Tɛ Piɛlɩ kɔ 'a 'bienʋ 'hɛɛn, ʋ 'ye dɛ a ‑gbɛ, ‑ye hʋannʋ biu 'le 'kwli 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index