Search form

Luku 9:51

Samaliblʋgba a 'dɩɔ ‑ye a nahuin 'nɩ ‑hʋa ꞊le bʋ 'ble ‑Yusu kwa

51Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa die nu, ‑Yusu 'mʋ 'le yakɔ 'mʋ mu, ti a ‑gbɛ, ɩ 'mʋɛɛ yrɛ. Nɛ‑ kɔ ‑tɩ 'ɔ ‑yrɩ, 'ke bɔ mu 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index