Search form

Makɩ 1:13

13‑Tɛgbi a ‑gbɛ, ɔ ‑hi 'le ‑nyrɔwɩ a ‑wlɩɩ 'hɔn, 'ke 'le dɛhʋɛi ‑hɛyri. Ti ꞊nʋ 'yri, 'ke 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka, ‑ɔ mɔ Satan, ɔ muo 'mʋ lɛ ꞊tɔ wɔn, ‑ɛ die nu, ‑Yusu 'mʋ ‑tɩ 'wla, 'ke 'o 'a Bu Nyɩsʋa ye, kɛɛ, ɔ 'de ‑tɩ 'wla. ‑Ye Nyɩsʋa tɛ gbo 'a lɛleenyʋ. Nʋ‑ nyo 'mʋ ‑hɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index