Search form

Makɩ 10:12

12Kɛ'ɛ nɩ, ɛ ‑ti 'mʋ, 'ke 'o nyrʋgba ‑wɔn. Nyrʋgba 'bɔ hie 'o 'a tɔ gbo, 'bɔ kɔ tɔ ‑ye, ‑ye ɔ nu ‑wlawli.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index