Search form

Makɩ 10:15

15'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, nahuon 'bɔ 'nɩnɩ ‑ha Nyɩsʋa mɛ lɛ, 'ke bɔ kʋɔ win ke, ‑tɛ 'yu gbi, ɔɔ nu, 'ɔɔ 'a bu mɛ lɛ ‑ha, 'ke bɔ kʋɔ win ke, ‑ye nahuon a ‑gbɛ, ɔ 'die 'le ‑wɛ bɔ pa 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index