Search form

Makɩ 10:21

21‑Tɛ ɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ‑Yusu tɔ 'le 'mʋ lɛ 'yi, 'ke 'le 'mʋnʋɛlɛ 'kwli 'mʋ, ɔ nɔ: «Ɛ hie 'o ‑mʋ dɛɛ ‑do. Nɛ‑ mɔ, mu ‑bo plo ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ‑n kɔ, ‑bo ‑nye 'a 'wliyɛ ꞊sʋɛnyʋ lɛ, ‑ye Nyɩsʋa, nɔ‑ di ‑mʋ ꞊hapʋdɛ gblaka 'mʋ nu, 'ke 'le yakɔ 'mʋ. ꞊Nɩ nue 'klɛɛ, ‑ye ‑bo kʋɛ 'mʋ ‑wɔn, ꞊mʋ 'na ‑naagbopʋyu ‑hɛ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index