Search form

Makɩ 10:26

26‑Yusu a pupowin a ‑gbɛ, ɩ ma 'a ‑naagbopʋ lɛ wlɔn 'dɔ. ‑Ye ʋ nɔ: «'Bɛ kɔ bɛ ‑ti lɛ 'mʋ, nahuon ꞊de 'die 'le ‑wɛ bɔ pa 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index