Search form

Makɩ 10:30

30‑ye nahuon a ‑gbɛ, 'klɔ ‑gbo, ‑a nɩ nɔ ‑wɔn, ‑tɔplɩ, Nyɩsʋa di ꞊nɔ ‑nyi, ɩ di 'nɩ ‑huo bʋbakɔ, ɩ 'mʋ 'o dɛ ꞊nʋ, ɔ hie 'o gbo 'mʋ ‑hi, ‑ɩ mɔ kayuo nʋ, ‑dɩayuo nʋ, 'diinʋ, 'yuo꞊pli nʋ, kɔ ‑cii 'hɛɛn, kɛɛ, ʋ dio ‑wɛ ꞊tue ꞊sʋɛ. 'Ya 'o lele 'lu, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa di 'o 'klɔ ‑ye nuu, nahuon a ‑gbɛ, Nyɩsʋa di ꞊nɔ ‑nyi 'klɔ yrayrʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index