Search form

Makɩ 11:12

‑Tɛ ‑Yusu po la tugbɛ, ʋʋ figie daa, 'jrɔ ye

(Matie 21.18-19)

12‑Tɛ ‑nyrɛ cɛ lɛ, ‑ye ‑Yusu, ɔ kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋʋ 'le Betanidɩɔ 'mʋ 'nɩ ‑hɔn, 'ʋʋ mu. Bʋʋ 'klɛɛ 'dɩɔ 'mʋ ꞊tɩ, ‑ye kanʋ bi 'le ‑Yusu 'kwli 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index