Search form

Makɩ 11:18

18Dɛ a ‑gbɛ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ, ʋ kɔ teteitɔɔnyʋ 'hɛɛn, ʋ 'wɩn nɩ. Nɛ‑ nue, 'ʋʋ 'hru lɛ ꞊mɔ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ ‑Yusu 'la, ‑ɛ nue, nahuinŋ, ʋ nʋɛ 'a tɔɔwin 'mʋ nɩ 'dɔ. Nɛ‑ nue, nyɩgblakɩ a ‑gbɛ 'ʋʋ ca ꞊tu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index