Search form

Makɩ 11:6

6‑naagbopʋ a ‑gbɛ 'ʋ le ꞊nʋ, ‑tɛ ‑Yusu po ꞊nʋ ye, ‑ye nahuin a ‑gbɛ, ʋ wɔn nɩ, 'ʋ ‑hɩʋ mɛ lɛ,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index