Search form

Makɩ 12:1

‑Tɛ ‑Yusu po la ‑ci'yie꞊tunyʋ ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ la ‑balʋ a ‑talʋdʋ

(Matie 21.33-46; Luku 20.9-19)

1(‑Yusu 'kɩɛ 'prɛɛ 'le Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ a ‑gbɛ ‑wɔn, kɔ teteitɔɔnyʋ, kɔ ‑Juukʋɛ a ye'mʋnaanyʋ ‑ye 'hɛɛn, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa 'mʋ.) 'Ke ɔɔ 'le ‑talʋdʋɩ 'kwli 'mʋ naa, 'ɔɔ 'le ꞊nʋ ‑wɔn 'prɛɛ, ɔ nɔ: «Ɛ kɔ la 'dɩdɔnyɔ ꞊de. Nɔ‑ nu la 'a ‑ci. ‑Ci a ‑gbɛ ke, ɔ 'dɔɔ 'le ti ꞊de. 'A 'yɔ, ɩɩ tʋ, ʋ nyo daa rɛsɛn. 'Dɩdɔnyɔ a ‑gbɛ, nɔ‑ ‑ha 'a ‑ci a ‑gbɛ ye, 'ɔ 'blu 'le 'hɩɔ gblaka ‑ye 'kwli 'mʋ lɛ, ‑ɛ die nu, 'bʋʋ 'a 'yɔ ꞊nʋ 'mʋ 'plɔ, 'a 'nie 'mʋ 'le 'hʋɔ a ‑gbɛ wlɔn bi, ʋ 'mue nɔ 'mʋ nuu. Ɔ nu ‑wɛ 'hɛ‑gbɔ, ‑ɔ kɔ ke ʋ di 'o ‑ci 'yie ꞊tuu, 'ke 'o 'yrinyʋ a ‑ta 'mʋ. ‑Tɛ ɔ ‑wɔ ‑kʋan 'bii ‑wɔn, ‑ye ɔ le ‑kʋannunyʋ ꞊de, 'ke bʋ nu ‑ci a ‑gbɛ a ‑kʋan, 'dɩdɔ‑tɔplɩ 'bɩ tʋ, ‑kʋannunyʋ a ‑gbɛ, ʋ 'mʋ ꞊nɔ 'a 'pɩa ‑nyi, 'waa ‑gbɛ, ʋ 'mʋ ‑wɛ 'o 'waa nɩ 'pɩa kɔ. ‑Cikɔnyɔ a ‑gbɛ, ‑tɛ ɔ ‑wɔ ‑kʋan a yegblɛ꞊tutulɛ ‑wɔn, ‑ye ɔ mu 'mʋ 'dagba ‑pɛtu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index