Search form

Makɩ 12:9

9‑Ye ‑Yusu nɔ lele: «'A mʋ 'nɩɩ wlɔn ꞊gba, nahuon, ‑ɔ kɔ ‑ci a ‑gbɛ, 'bɔ 'wɔn ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn, dɛ tio‑ ɔ di nu 'le? 'A ‑gbɛ, ɔ di 'le 'nɩ di, ɔ 'mʋ ‑ci'yie꞊tunyʋ a ‑gbɛ 'la, 'plɩɩ ɔ 'mʋ 'le lele ‑ci a ‑gbɛ ‑ha, ɔ 'mue lele ꞊ʋ ‑ye ‑nyi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index