Search form

Makɩ 13:26

26Tii ‑do a ‑gbɛ 'yri, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, nahuin di 'mʋ 'nɩ 'ye. 'N di 'le 'nɩ di, 'ke 'le 'na 'klɩ a kenɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, kɔ 'ke 'le 'na ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ 'kwli 'mʋ. 'Bɩa 'nɩɩ 'le di, 'ke 'n di 'le 'nugbɩ ‑hɛyri nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index