Search form

Makɩ 14:33

33‑Tɛ ɔɔ 'klɛɛ mu, ‑ye Piɛlɩ kɔ Sakɩ kɔ Saan 'hɛɛn, nʋ‑ ɔ da, ɔ kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn 'ʋ mu. ‑Ye tii ‑do a ti 'yri, hʋannʋ nyo nu 'dɔ, 'a ꞊wlʋ 'ʋ 'mʋɛ gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index