Search form

Makɩ 14:5

5'Bʋ pli wɛn, ɩ di wɛn 'ye 'wliyɛ 'dɔ, ‑ɛ ‑wɛ 'le ‑kʋannunyɔ ‑ye a 'pɛɛwli, 'ke 'le 'yrʋ꞊gble 'kwli 'mʋ, ʋ 'mui wɛn ꞊sʋɛnyʋ ‑nyi.» Kɛ'ɛ nɩ, ɛ ‑ti 'mʋ, 'ʋʋ nyrʋgba a ‑gbɛ 'nyrɛ ꞊hɛn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index