Search form

Makɩ 14:65

65‑Ye ꞊ʋ ‑ye, ʋ ‑tʋa 'a hɩɔn a 'hinhren gbo, kɔ, 'ʋ mʋɔ 'yi klɛ, 'ʋ nyo ŋmli bii, ʋ nɔ: «Winwlɔn‑hɛnyɔ o, le ‑a mʋ, nahuon tio‑ ꞊tu ‑mʋ dɛ 'le?» kɔ, Nyɩsʋa a 'kagblaka a 'yie꞊tunyʋ ꞊nʋ, 'ʋ nyo ‑wɛ 'le 'ŋmɩ nʋɩ 'mʋ lɛ po.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index