Search form

Makɩ 15:20

20‑Tɛ ʋ ‑wɔ 'klɛɛ 'a 'caalɛ ‑wɔn, ‑ye ʋ ‑hɛ ꞊nɔ wlawlʋ ‑jɔhʋn a ‑gbɛ nɩ, 'ʋ pue lele ꞊nɔ 'a ‑gbɛ a wlawlɩ, 'plɩɩ 'ʋ ꞊tɩɔ 'dɩɔ 'mʋ, 'ʋ nyo gba, 'ke 'le ‑tɛgbi ꞊nʋ, ʋ dio 'o tu 'yie 'mʋ kɔɔ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index