Search form

Makɩ 16:20

20'A ‑naagbopʋ ‑mɛ ‑ye, 'ʋ mu, 'ʋʋ 'a ꞊hapʋtitie ꞊nʋ nahuin pue, 'ke 'o 'ɛ nɩ ‑tɛgbi ꞊de. Kʋkɔnyɔ a ‑gbɛ, ɔ nyu 'mʋ 'nɩ ‑hɛ, 'ke 'le 'waa ‑kʋan a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ. 'Ke ɔɔ 'le 'ŋmilɛka‑tɔplɩ 'mʋ naa, 'ɔ nye nahuin tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, 'a ‑naagbopʋ, ʋʋ ꞊tu, ɩ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ.]

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index