Search form

Makɩ 2:7

7«Dɛ ‑gbo, ‑Yusu ‑gbo, ɔɔ nu, ɛ 'we ꞊nɔ ye, Nyɩsʋa a ‑tɩ ɔɔ lɛ ‑haa, 'ɔɔ lɛ 'pʋprɛ nu. 'Plɩɩ ɔ nɔ 'nɩ, ɔ mɔ Nyɩsʋa'a nɩ. Nyɩsʋaa ‑do, nɔ‑ ‑wɛ 'le ‑bɔ 'wʋwla ‑tʋnahuin a dɛ 'kuku.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index