Search form

Makɩ 3:2

2Bʋ nɩ 'klɛɛ 'o, ‑ye Falisi꞊tumu a nahuin, ‑ʋ nɩ 'o, ʋʋ ke gbaa 'yie, 'ʋʋ ‑Yusu 'ye, 'bɩa 'bɔ kɔ bɔ ‑wɔ nyɩbɛyu a ‑gbɛ a 'kʋɛ ‑wuwle‑nyrɔwɔ 'mʋ, ‑ɛ die nu, 'bɔ nue, ʋ 'muo ‑tɩ yɛɛ. (Falisi꞊tumu a nahuin nɔ 'nɩ, nahuon a 'kʋɛ a ‑wʋwɔ, ɛ mɔ ‑kʋaan nɩ. 'Plɩɩ Nyɩsʋa a tete nɔ 'nɩ, nahuon nɩ nu 'le ‑kʋan ‑wuwle‑nyrɔwɔ 'mʋ.)

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index