Search form

Makɩ 3:29

29Kɛɛ, nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ di Nyɩsʋa a ‑Hihiu tanɩ lɛ poo, Nyɩsʋa 'die 'le ‑wɛ bɔ 'wʋwla 'a dɛ 'kuku a ‑gbɛ gbe, ‑ɛ nue, ɔ nu dɛ 'kuku, ‑ɛ hie 'klɔ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index