Search form

Makɩ 4:32

32Kɛɛ, 'bʋ 'dʋɛ, ‑ye ɛ ꞊ga nɩ. 'Bɛ ku, ‑ye ɛ 'bʋa nɩ, 'ɛɛ 'o 'dɩdɔ‑tɔplɩ 'bii 'mʋ ‑hi, kɔ, 'ɛɛ babʋɩ gblakɩ gblɛ po. 'A babʋɩ gblakɩ a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, ɛ ‑wɛ 'le nʋblɩ bɩ poo 'le 'lɛ nɩ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index