Search form

Makɩ 4:40

40‑Tɛ ‑hlonpʋ kɔ 'yru 'hɛɛn, ɩ ‑wan ke gbo, ‑ye ‑Yusu ꞊hɩan ‑wɔn, 'ɔɔ 'le 'a ‑naagbopʋ ‑wɔn 'prɛɛ, ɔ nɔ: «Dɛ tio‑ kɔ ‑tɩ 'aa hʋannʋ pɩ 'le? A 'kɩɛ 'dee wɛn Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye a kue.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index