Search form

Makɩ 5:27

27‑Tɛ ɔ 'wɔn 'klɛɛ ‑Yusu a 'dʋ, 'ɔ bi 'le nahuin 'plɔplɔ ꞊nʋ ‑hɛyri, 'ɔ nyre 'o ‑Yusu ke 'mʋ, 'ɔ 'tʋ 'a wlawlʋ lɛ,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index