Search form

Makɩ 5:40

40Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ʋ nyo 'nɩ 'caa. ‑Ye ɔ 'hrɔɔ nahuin 'bii nɩ, 'ɔ da 'yu a bu, kɔ 'a 'dii, kɔ 'a ‑naagbopʋʋ ta a ‑gbɛ 'hɛɛn, 'ʋ pa 'le ‑gblo ꞊nʋ 'mʋ, ‑tɛ 'yu pɛ 'le gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index