Search form

Makɩ 5:41

41‑Tɛ ʋ pa 'klɛɛ 'le, ‑ye ‑Yusu klɩ 'yu a ‑gbɛ a dabʋ gbo, ‑ye ɔ nɔ: «Talita kumi!» ‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ: «'Yu nyrɔyu, ‑mɔ 'nɩɩ le, 'ba ye 'mʋ!»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index