Search form

Makɩ 5:5

5Ti a pɛpɛ, 'tɔ 'mʋ kɔ ‑nyrɛ 'mʋ, dʋgbɩ, nɩ‑ ɔɔ 'lu lɛ na, kɔ 'dɛɛi ꞊nʋ, ‑ɩ nɩ 'le dʋgbɩ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, nɩ‑ ɔɔ 'le ‑gbahlɔn lɛ na, 'ɔɔ lɛ 'gbugbo, kɔ, 'ɔɔ 'a dɩɔnʋ 'hɛ lɛ hra.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index