Search form

Makɩ 6:2

2‑Tɛ ‑wuwle‑nyrɔwɔ nyre 'o, ‑ye 'ke ɔ mu 'le Nyɩsʋa a kayu gbo, 'ɔ ‑tʋa Nyɩsʋa a ‑tɩ a tɔɔlɛ gbo. Nahuin 'plɔplɔ ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ‑tɛ ʋ 'wɔn 'a tɔɔwin a ‑gbɛ, ‑ye ɩ saka ꞊nʋ nɩ, ʋ nɔ: «Nyɔ‑ tɔɔ ꞊nɔ ‑tɩ ‑gbo, ɔɔ ꞊tu 'le? Nyɔ‑ ‑nyi ꞊nɔ ꞊tɔdʋ ꞊nʋ 'le? Kɔ, nyɔ‑ ‑nyi 'klɛɛ ꞊nɔ 'klɩ, 'ke bɔ nu 'ŋmilɛka‑tɔplɩ ‑gbo 'le?

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index