Search form

Makɩ 6:37

37‑Ye ‑Yusu nɔ: «'A nɩ ‑gbɛ, ba ‑nyu dididɛ!» ‑Ye ʋ nɔ: «Dɛ tio‑ ‑a di gba, 'plɩɩ ‑a 'mʋ 'waa dididɛ ‑tɔ 'le? 'Be ‑ye, ɛ mɔ 'wliblɔ'ɔ nɩ, ‑a di gba, 'plɩɩ ‑a 'mʋ 'waa dididɛ 'ye.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index