Search form

Makɩ 6:41

41‑Tɛ ʋ nɩ 'klɛɛ gblɛ, ‑ye ‑Yusu 'ba 'flɔɔkuii ꞊hun a ‑gbɛ kɔ ‑hriin 'hɔn a ‑gbɛ 'mʋ nɩ, 'ɔ 'ba 'lu ye 'mʋ, 'ɔɔ 'le yrayrɩ lɛ ta, 'ɔ ‑nye Nyɩsʋa 'wio, 'ke 'o dididɛ a ‑gbɛ a ‑ta 'mʋ, 'plɩɩ 'ɔ 'bɩ ꞊tɩɔ lɛ, 'ɔ ‑nyi 'a ‑naagbopʋ, ‑ɛ die nu, ʋ 'muo nahuin 'bii a ‑gbɛ 'mʋ lɛ woo, 'ɔ woo ‑wɛ ‑hriin 'hɔn a ‑gbɛ nahuin 'bii 'mʋ lɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index