Search form

Makɩ 8:10

10Ɔ ‑mɛ ‑ye, ɔ kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋ 'ya 'le 'blagbe wlɔn, 'ʋ mu 'le 'blʋgba꞊tɩɔ ‑ye 'mʋ. 'Blʋgba꞊tɩɔ a ‑gbɛ 'mʋ, 'ke 'dɩɔ ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ 'dʋ mɔ Damanuta, ɔ nɩ 'le.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index